Κανονισμοί Αγώνων

Εδώ μπορείτε να «κατεβάσετε» σε .pdf αρχεία τους κώδικες και κανονισμούς που διέπουν την Ξιφασκία, όπως αυτοί εφαρμόζονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας για τους αγώνες:

Πρόλογος.

Κανόνες Οργάνωσης των Αγώνων.

Κώδικας Διαφήμισης του Ξιφομάχου.

Πειθαρχικός Κώδικας των Αγώνων.

Γενικότητες και Κανόνες κοινοί για τα τρία όπλα.

Κανόνες Αναμέτρησης στο Ξίφος Ασκήσεως.

Κανόνες Αναμέτρησης στο Ξίφος Μονομαχίας.

Κανόνες Αναμέτρησης στη Σπάθη.

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Adobe Reader R για να το διαβάσετε – εκτυπώσετε, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά του στον σκληρό δίσκο σας. Εάν δεν το έχετε ήδη εγκατεστημένο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.adobe.com/ για να το προμηθευτείτε δωρεάν.